Lütfen bekleyiniz...

İçtihat ve Mevzuat Bankası

Enerji Verimliliği Kanunu Uyarınca Yürütülecek Yetkilendirme ve Sertifikalandırma Çalışmaları ile İlgili Bedeller

 

 

2018 Yılında Uygulanan Bedeller

Artış

Oranı

2019 Yılında Uygulanacak Bedeller

Artış

Oranı

2020 Yılında Uygulanacak Bedeller

Artış

Oranı

2021 Yılında Uygulanacak Bedeller

Yetki Belgesi Bedeli (Üniversiteler ve Meslek Odaları) (Yetki Belgesi Alacaklar İçin)

16.000 TL

% 23,68

19.790 TL

% 0

19.790 TL

% 8,64

21.500 TL

Yetki Belgesi Bedeli (Üniversiteler ve Meslek Odaları) (Yetki Belgesini Yenileyenler İçin)

7.000 TL

% 23, 71

8.660 TL

 % 0

 8.660 TL

%9,7

9.500 TL

Yetki Belgesi Bedeli

(Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri) (Yetki Belgesi Alacaklar İçin)

16.000 TL

% 23, 68

19.790 TL

% 0

 19.790 TL

%8,64

21.500 TL

Yetki Belgesi Bedeli

(Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri) (Yetki Belgesini Yenileyenler İçin)

7.000 TL

% 23, 71

8.660 TL

% 0

 8.660 TL

%9,7

9.500 TL

Enerji Yöneticisi Sertifikası Bedeli

50 TL

% 20

60 TL

% 0

60 TL

%0

60 TL

Enerji yöneticisi sertifikası için Şirketlerin yetki belgesi aldıkları kurum veya kuruluşa ödeyecekleri bedel

% 10 (5 TL)

% 20

% 10 (6 TL)

 

 

 -

 

 

 -

-

-