Lütfen bekleyiniz...

İçtihat ve Mevzuat Bankası

Mevzuattaki Son Değişiklikler

21.05.2024 / 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484) 21.05.2024 / Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşınmaz İdaresi Yönetmeliği 21.05.2024 / 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.05.2024 / Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) 21.05.2024 / Romanya’nın Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8473) 21.05.2024 / Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği 21.05.2024 / Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.05.2024 / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/19) 21.05.2024 / Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8480) 21.05.2024 / Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>