Lütfen bekleyiniz...

İçtihat ve Mevzuat Bankası

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Talebi - 3

Yazışma / Form
Adli Sicil Kaydının Silinmesi Talebi - 3 ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE   TALEPTE BULUNAN      : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) TALEBE KONU CEZA     : …… Ceza Mahkemesi …./…. Esas  ve ……/…… Karar numaralı ve ../.....

İşçinin Devamsızlık Yapması - İhtarname

İhtarname
İşçinin Devamsızlık Yapması - İhtarname İHTARNAME İHTAR EDEN : (Şirket Unvan, Şirket Yetkilisi, Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP : (Adı Soyadı, T.C No., Adres) KONU : ../../.. ta...

Atama İşleminin İptali İstemi - İstinaf Başvuru Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Atama İşleminin İptali İstemi - İstinaf Başvuru Dilekçesi ……….. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE SUNULMAK ÜZERE ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA İSTİNAFA BAŞVURAN DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) DA...

Disiplin Soruşturması Dosyasının İşlemden Kaldırılması

Yazışma / Form
Disiplin Soruşturması Dosyasının İşlemden Kaldırılması …………………………………. Sayı : ……….. Konu : Dosyanın işlemden kaldırılması hk. ………… Müdürlüğü nezdinde görev yapan …………… hakkında disiplin soruşturması yapmak üzere ……………. Müdürlüğünün ………….. tarih ve ………...

Televizyon Programı Formatının Haksız Kullanılması - İhtarname

İhtarname
Televizyon Programı Formatının Haksız Kullanılması - İhtarname İHTARNAME İHTAR EDEN : (Adı Soyadı, T.C No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP : (Şirket Unvan, Şirket Yetkilisi, Adres) KONU ...

Yazılı Savunma İstemi

Yazışma / Form
Yazılı Savunma İstemi …………………………………. Sayı : ……….. Konu : ../../.. tarihinde vuku bulan hadiseye ilişkin savunmanızın alınması hk. ………. dilekçede bahsi geçen hususlarla ilgili olarak hakkınızda ....yaptırılan Disiplin Soruşturması neticesinde düzenlen...

Devlet Memuru Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme (Becayiş) Talebi

Yazışma / Form
Devlet Memuru Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme (Becayiş) Talebi …………….…. MÜDÜRLÜĞÜ’NE Kurumunuz nezdinde …………………. Biriminde ……….. Sicil No’su ile …………… olarak görev yapmaktayım. ………. İlinde ………. olarak görev yapan ……… Sicil Nolu …….. T.C.Kimlik ...

İçeriğin Yayından Kaldırılması - İhtarname

İhtarname
İçeriğin Yayından Kaldırılması - İhtarname İHTARNAME İHTAR EDEN : (Unvan, Vergi No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) MUHATAP : (Şirket Unvan, Şirket Yetkilisi, Adres) KONU : İçerik/yer s...

Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi

Sözleşme
Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi   Devir Eden        : Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres Devir Alan         : Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres Devredilen Pay : …… (Yazıyla) karşılık olan ………. hissenin tamamı. Devir Bedeli      : ……TL(Yazıyla...

Kiralanan Aracın İade Edilmemesi Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Şikayet Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kiralanan Aracın İade Edilmemesi Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Şikayet Dilekçesi ….. NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ                        : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 305 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor