Lütfen bekleyiniz...

İçtihat ve Mevzuat Bankası

Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31969RG Tarihi: 30 Eyl 2022
Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31969 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna seri serb...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Güncel TebliğRG No: 31969RG Tarihi: 30 Eyl 2022Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 30 Eyl 2022
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31969 Tebliğ Tarihi: 30.09.2022 Tebliğ Numarası: - Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeler...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Güncel TebliğRG No: 31969RG Tarihi: 30 Eyl 2022Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 30 Eyl 2022
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31969 Tebliğ Tarihi: 30.09.2022 Tebliğ Numarası: - Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhake...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Güncel TebliğRG No: 31969RG Tarihi: 30 Eyl 2022Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 30 Eyl 2022
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31969 Tebliğ Tarihi: 30.09.2022 Tebliğ Numarası: - Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri...

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 61 Nolu Sirküler Yayınlanmıştır

Resmi HaberHaber Tarihi: 30 Eyl 2022Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 61 Nolu Sirküler Yayınlanmıştır Haber Tarihi: 30.09.2022 Kurum Adı: Gelir İdaresi Başkanlığı Haber Kaynağı: https://www.gib.gov.tr/5520-sayili-kurumlar-vergisi-kanunu-61-nolu-sirkuler-yayinlanmistir 2022 yılı ü...

Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31967RG Tarihi: 28 Eyl 2022
Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31967 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ileri tasarım ...

Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31966RG Tarihi: 27 Eyl 2022
Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31966 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tapu sicilini oluşturan tap...

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/18)

Güncel TebliğRG No: 31964RG Tarihi: 25 Eyl 2022Tebliğ No: 2022/18Tebliğ Tarihi: 25 Eyl 2022
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/18) Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31964 Tebliğ Tarihi: 25.09.2022 Tebliğ Numarası: 2022/18 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan mes...

Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31962RG Tarihi: 23 Eyl 2022
Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 23.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31962 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1-  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, lüks çadır tesislerinin yüksek kalite standartlarında planlı ve k...

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti (2022-40)

Resmi HaberHaber Tarihi: 22 Eyl 2022Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti (2022-40) Haber Tarihi: 22.09.2022 Kurum Adı: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haber Kaynağı: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-40 Toplantı Tarihi: 22...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 1478 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor